TromboVitaal

Veel gestelde vragen


Algemene vragen

Wat is INR? 

De eenheid waarin de uitslag van de stollingsbepaling wordt weergegeven heet INR (International Normalized Ratio). De INR is een maat waarmee de mate van antistolling wordt weergegeven. Deze maat is internationaal vastgesteld. De INR moet zich altijd binnen een bepaalde marge bevinden. Deze marge is afhankelijk van de aandoeningen waarvoor u bij de trombosedienst onder behandeling bent.

Wat is de streefwaarde van de INR? 

De antistollingswaarden die hoog genoeg zijn om een embolie te verhinderen en laag genoeg om geen bloedingscomplicaties te krijgen, noemen we streefwaarden of therapeutische range. Deze kunnen verschillen per patiënt. Er worden hierbij, afhankelijk van de reden van het antistollingsgebruik, twee streefwaardes aangehouden. In sommige gevallen is er een afwijkende streefwaarde. TromboVitaal houdt hierbij de streefwaarde aan volgens de nieuwste (CBO-) richtlijn, namelijk 2.0-3.0 en 2,5-3.5.

Waarom schommelen de uitslagen?  

Wanneer u zelf uw INR waarde meet, weet u uit eigen ervaring dat de INR kan variëren. Soms is de oorzaak duidelijk, bijvoorbeeld als vergeten wordt de tabletten in te nemen. In andere gevallen is de oorzaak minder duidelijk. Omdat bij iedereen tijdens de behandeling de INR kan variëren is het noodzakelijk de instelling regelmatig te controleren. Bij stabiele instelling zal de controle mogelijk eens per maand kunnen plaatsvinden en bij een mindere stabiele instelling vaker (soms zelfs twee maal per week).

Factoren die invloed hebben op de INR zijn therapietrouw van tabletten, tijdstip van inname, andere geneesmiddelen, voeding, alcohol en lichamelijke en geestelijke gesteldheid.

Wat kan ik zelf doen om veilig met antistollingsmiddelen om te gaan? 

TromboVitaal ziet veel in de aanpak van de minister van VWS om trombosezorg veiliger te maken. Kern onderdelen zijn een goede communicatie, een heldere aanpak en samenwerking met en rondom de patiënt. Dit moet goed vastgelegd, opgevolgd en afgesproken worden.

TromboVitaal is al sinds 2007 actief bezig met het betrekken en informeren van mensen die antistollingsmiddelen gebruiken. Bijvoorbeeld door het eenvoudig te maken om met ons te communiceren, werken wij samen aan het veiliger maken van de antistollingsbegeleiding.

Zo is het belangrijk:

 • Als u medicatiewijzigingen heeft, dit via een chatbericht op uw eigen beveiligde - pagina door geeft;
 • Als u antibiotica gaat gebruiken, dit laat weten;
 • Als u tabletten vergeten hebt (één of meerdere) dit aangeeft bij uw nieuwe meting. Dan zien uw doseerartsen wat de invloed daarvan op de INR is;
 • Registreert u goed als u (kleine) complicaties heeft;
 • Als u een ingreep moet ondergaan, zoals bijvoorbeeld bij een tandarts, laat ons dat dan weten.
Wat moet ik zelf doen, als ik ga zelfmeten? 

Zelfmeten, indien goed begeleid, is veilig en comfortabel. TromboVitaal vindt de samenwerking met de patiënt heel belangrijk. Wij informeren de patiënt over alle belangrijke zaken aangaande antistolling. En patiënten houden ons goed op de hoogte, als zij bijvoorbeeld een dag vergeten zijn hun pillen te slikken. Maar ook bij chirurgische ingrepen, bij het gebruik van nieuwe medicatie of bij koorts. Dan kunnen wij de dosering indien nodig aanpassen.

In een e-learning (online cursus) wordt uitgelegd welke informatie van belang is. Het spreekt dus vanzelf dat patiënten die begeleid worden door TromboVitaal goed geïnformeerd zijn over de antistollingsbehandeling. Na afloop van de e-learning zal u uitgenodigd worden voor een intake gesprek en zult u het zelfmeetapparaat ontvangen om vervolgens in de thuis setting aan de slag te kunnen gaan.

Waarom adviseren steeds meer artsen het zelfmeten? 

Door zelf te meten hebben patiënten een betere controle over hun eigen gezondheid op verschillende manieren. Het geeft ze de mogelijkheid vaker te testen waardoor is gebleken dat de waarden minder schommelen en complicaties beter vermeden worden. Daarbij staat het hen toe om thuis te testen, dit drukt de kosten, tijd en het ongemak van het reizen naar de trombosedienst. Ten slotte omdat de arts, wanneer u daar toestemming voor geeft, inzicht heeft in uw waarden, medicatie en overige relevante gegevens betreft de antistollingsbehandeling.

Wat moet ik doen als mijn arts mij niet verwijst naar het zelfmeten? 

Aangezien niet iedere arts bekend is met het zelfmeten van de stollingswaarden, kan het voorkomen dat uw behandeled arts u niet verwijst voor zelfmeten. Als u wel graag gebruik wilt maken van deze methode kunt u de informatie doorgeven aan uw arts of contact opnemen met ons zodat wij de arts benaderen en zorgen voor de aanmelding. U heeft geen verwijzing nodig en kunt u zelf ook direct aanmelden via deze link.

Kan ik mezelf aanmelden bij TromboVitaal? 

U kunt uzelf aanmelden bij TromboVitaal, u heeft hiervoor geen verwijzing van een specialist nodig. Wel zullen we na uw aanmelding contact opnemen met uw behandelend arts om hem/haar op de hoogte te stellen van de begeleiding en vragen wij verdere gegevens op die nodig zijn om u optimaal te begeleiden.

U kunt u direct aanmelden voor een van de begeleidingsvormen van TromboVitaal via deze link.

Welke vormen van begeleing biedt TromboVitaal? 

Bij TromboVitaal kunt u begeleiding krijgen op maat. U kunt tussen diverse vormen van begeleiding kiezen.

Zelfmeten - U volgt een online e-learning, meet zelf uw INR waarden en krijgt uw begeleiding via een eigen online persoonlijk dossier.

Prikpunt online - U volgt een online e-learning, laat uw INR waarden met een vingerprik op een prikpunt meten en krijgt uw begeleiding via een eigen online persoonlijk dossier.

Prikpunt offline - U laat uw INR waarden met een vingerprik op een prikpunt meten en krijgt uw doseerschema direct mee. U krijgt geen online persoonlijk dossier, indien u dit wel wenst, kunt u kiezen voor prikpunt online.

Thuiszorg - Uw INR waarde zal door een medewerker van uw thuiszorgorganisatie worden gemeten en doorgegeven aan TromboVitaal.

Verpleeg - en verzorgingshuis - Uw INR waarde zal door een medewerker van uw verpleeg- of verzorgingshuis worden gemeten en doorgegeven aan TromboVitaal.

Hoe kom ik aan nieuwe teststrips en lancetten? 

Wanneer uw teststips of lancetten bijna op zijn, kunt u deze aanvragen door een bestelling te plaatsen via uw eigen persoonlijk dossier onder het tabblad bestellen. De bestelling wordt dan opgestuurd naar uw huisadres. Bestel wel altijd tijdig nieuwe strips en lancetten in verband met de levertijd van post NL.

Ik heb een nieuw doosje strips voor mijn Coaguchek meter, hoe wijzig ik de code?  

Aan de zijkant (links) van de meter is een chip ingevoerd. In uw doosje strips zit een nieuwe chip. De oude chip kunt u vervangen door de nieuwe chip en vervolgens kunt u uw nieuwe strips gebruiken.

Hoe kan ik makkelijk een goede bloeddruppel krijgen? 

Was eerst uw handen met warm water en zeep en droog uw handen goed af. Gebruik geen alcohol, dit maakt het lastiger een mooie druppel te verkrijgen. Kies vervolgens een vinger en masseer deze zachtjes alvorens te prikken. U zou voor het prikken eerst een dun laagje vaseline op uw vinger kunnen aanbrengen. De bloeddruppel die u vervolgens na het prikken krijgt, blijft op die manier een mooie druppel die niet uitloopt over uw vinger. De vaseline heeft geen invloed op de meting. Mocht dit niet helpen dan kunt u gerust contact met ons opnemen via (020) 305 3003 en zullen we kijken of wij u verder kunnen helpen.

Hoe kan ik mijn INR waarde doorgeven via mijn persoonlijk dossier? 

U kunt uw waarde doorgeven door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord die u van TromboVitaal heeft ontvangen. U kunt inloggen via deze link.

Wordt de meter tussentijds ook gecontroleerd? 

Elk jaar wordt de Coaguchek XS meter op één van de steunpunten gecontroleerd met het moederapparaat. De meters zijn hoogst betrouwbaar maar indien er iets ontbreekt of reparatie vergt krijgt u een vervangend apparaat van ons.


Vragen met betrekking tot reizen en vakantie

Kan ik met vakantie als ik trombose heb? 

Ja, juist met het zelfmeetapparaat heeft u de vrijheid om op elke plek, ook op vakantie u waarde te meten. Heeft u recent een trombose gehad, overlegt u dan met uw behandelend arts over uw vakantie. Het kan zijn dat veelvuldige controle nodig is bij het starten van een antistollingsbehandeling. Bent u reeds onder controle, bespreek dan uw vakantieplannen met de stollingsarts.

Ik reis veel, of overwinter in het buitenland. Kan ik dan wel zelfmeten ? 

TromboVitaal begeleidt momenteel patiënten in alle werelddelen. Van ontwikkelingswerkers in Afrika en zeilers in de Carribean tot backpackers in Zuid-Oost Azië en overwinteraars in Spanje. Voor patiënten die tenminste nog zes maanden antistollingsmedicatie moeten gebruiken en verzekerd zijn bij een Nederlandse zorgverzekeraar, wordt onze begeleiding ook in het buitenland vergoed.

Wat natuurlijk wel van belang is, voor ons contact, is dat u een betrouwbare internet toegang heeft, zodat u geregeld uw e-mail kunt lezen. En dat u uw meting zorgvuldig en op tijd uitvoert. Dat geeft u vrijheid. En of het nu in de heuvels van Zuid Limburg is, of in de binnenlanden van Suriname, wij werken samen aan een veilige antistollingsbegeleiding.

Mag ik vliegen als ik trombose heb? 

Als u goed bent ingesteld op antistollingsmedicijnen mag u vliegen; ook langere vluchten zijn toegestaan. Toestemming van uw behandelend specialist is belangrijk. Het is van groot belang de voorschriften van TromboVitaal en uw behandelend specialist nauwkeurig op te volgen. Het is ook belangrijk tijdens de vlucht voldoende water te drinken en af en toe te bewegen. Drink bij voorkeur geen alcohol en koffie tijdens de vlucht.

Mag ik duiken? 

Nee, duiken en diepzeeduiken is met gebruik van antistollingsmedicijnen niet toegestaan. Al op 5 meter diepte heeft u risico op oog- en oorbloedingen. Snorkelen aan de oppervlakte en tot een diepte van maximaal 3 meter is wel toegestaan.

Mag ik van de sauna gebruikmaken? 

Met toestemming van uw behandelend specialist is saunabezoek toegestaan, maar niet tijdens de eerste twee maanden van de antistollingsbehandeling. Saunabezoek in de eerste twee maanden na het doormaken van een trombose wordt afgeraden. Na deze periode zijn geen schadelijke effecten bekend van saunabezoek.

Kunnen sporten zoals waterskiën en sky-diving worden beoefend? 

Neem geen onnodige risico’s. Sporten waarbij de kans op verwondingen aanwezig is, geven meer kans op het oplopen van ernstige bloedingscomplicaties. Blijvende schade kan het gevolg zijn. Oriënteer u goed op de risico’s alvorens dit soort sporten te beoefenen.

Hoe moet ik omgaan met hoogteverschillen? 

Langdurig verblijf boven 3.000 meter vraagt om aanpassing. Hoogteverschillen op zich vragen geen speciale aanpassing. Bent u langdurig boven een hoogte van 3.000 meter, dan kan uw INR hoger worden en is extra controle wenselijk (met behulp van uw zelfmeetapparatuur). Bij het beoefenen van bergsporten is het belangrijk dat u oog hebt voor het gevaar van ongevallen met risico op een bloeding.

Hoe ga ik om met tijdsverschillen? 

Bij kortdurende tijdsverschillen is het verstandig u te houden aan het voorgeschreven ritme en de tijden in Nederland. Bij langdurig verblijf in een andere tijdzone is het aan te raden om hetzelfde uur aan te houden, in de plaatselijke tijd waarop u ook in Nederland gewoon was uw medicijn in te nemen. Dus als u ’s avonds slikt in Nederland slikt u eveneens ’s avonds in het betreffende land. De kans op het vergeten van de tabletten is minder groot als u uw dagelijkse gewoonten aanhoudt.

Wanneer u uw INR waarde invoert op de site dient u eveneens de tijd in te voeren waarop u de INR heeft bepaald. Deze tijd moet dan wel de Nederlandse tijd zijn, zodat er voor de stollingsarts hierover geen verwarring kan ontstaan.

Mag mijn meter door de douanescan op de luchthaven? 

De meter kan het beste in de handbagage worden vervoerd. Daarbij is aan te raden een verklaring van TromboVitaal of uw behandelend arts mee te nemen, waaruit blijkt dat u de meter nodig heeft uit medische overweging. De Coaguchek XS kan overigens door de douanescan, dit is niet schadelijk voor de meter.
De op naam gestelde verklaring voor de douane vindt u, als u bent ingelogd onder het tabblad documenten.


Medische vragen

Wat moet ik doen bij een darminfectie? 

Vraag zo snel mogelijk advies aan een arts en meld hierbij dat u antistollingsmedcijnen gebruikt. Darminfecties kunnen hevige diarree geven. In geval van diarree kan uw INR-waarde ernstig verstoord raken. Behandeling van de diarree is dus heel belangrijk. Ook de voorgeschreven geneesmiddelen kunnen de INR-waarde beïnvloeden. Neem contact op met uw stollingsarts, een extra controle van de INR-waarde kan noodzakelijk zijn.

Ik krijg een griepprik. waar moeten mijn huisarts en ik op letten? 

Het bericht van RIVM/NHG uit 2009 over de wijze van toediening van de vaccinatie tegen 'de griep' onder andere bij patienten die 'bloedverdunnende' medicijnen gebruiken, luidt als volgt:

Voor de patiënt:
Als u bloedverdunners gebruikt dient u dit te melden aan de zorgverlener die de vaccinatie toedient omdat deze diep subcutaan (onder de huid) geïnjecteerd dient te worden.

Voor de zorgverlener:
Pandemrix en Focetria (beide geadjuveerde griepvaccins) zijn alleen geregistreerd voor intramusculaire toediening. Bij subcutane toediening kan het adjuvans mogelijk heftiger lokale reacties geven. Patiënten met een (aangeboren of verworven) stollingsstoornis hebben bij het toedienen van intramusculaire injecties echter een verhoogde kans op het krijgen van spierbloedingen. Daarom gelden onderstaande adviezen:

Bij de volgende patiënten wordt diep subcutane toediening geadviseerd:

 • patiënten met ernstige stollingsstoornissen zoals hemofilie of de ziekte van Von Willebrand;
 • patiënten die cumarinederivaten gebruiken
 • patiënten die therapeutisch heparine of fraxiparine gebruiken
 • patiënten die clopidogrel gebruiken in combinatie met hoog gedoseerde salicylaten (therapeutische dosering, zoals bv bij reuma)
 • Bij de volgende patiënten dient te worden overlegd met de behandelend specialist:
 • patiënten met een trombopathie
 • patiënten met een trombopenie en een trombocytenaantal < 50 x 109/l.
 • Bij de volgende patiënten kan het vaccin wel intramusculair worden toegediend, mits het langzaam wordt ingespoten:
 • patënten die salicylaten gebruiken
 • patiënten die clopidogrel gebruiken
 • patiënten die preventief fraxiparine gebruiken


Wat moet ik doen als ik een ingreep, bijvoorbeeld bij de tandarts, moet ondergaan? 

Geeft u dit altijd door aan de stollingsarts via de berichtenservice van uw portaal. Uw stollingsarts kan u dan advies geven over de behandeling van antistollingstabletten rondom de ingreep. Ook moet u de tandarts inlichten over uw antistolling begeleiding. Dit kunt u doen middels de ACTA richtlijn die onder het tabblad documenten in uw portaal te vinden is.

Wat moet ik doen als ik behandeld wordt met antistollingsmedicijnen en ik ontdek dat ik zwanger ben? 

Acenocoumarol (Sintrom) en fenprocoumon (Marcoumar) passeren de placenta (moederkoek) en zijn gevaarlijk voor het kind in de eerste 12 weken. Of u deze middelen na die 12 weken kunt gebruiken is niet erg duidelijk. Om geen risico te lopen is het beter om bovengenoemde tabletten helemaal niet te gebruiken tijdens de zwangerschap. In plaats daarvan kunt u behandeld worden met laagmoleculaire heparines (injecties). Geef een zwangerschap dus altijd zo snel mogelijk door aan uw behandelend specialist/huisarts en eveneens aan je stollingsarts van TromboVitaal.

Mag ik tijdens mijn antistollingsbehandeling ook borstvoeding geven? 

Coumarines zijn niet gevaarlijk bij borstvoeding. Wel bevat de moedermelk minder vitamine K. Als het kind geen bijvoeding krijgt, geeft u het kind eventueel extra vitamine K. Overleg hierover met uw arts.


Financiële vragen

Wordt de behandeling van sBZ volledig vergoed door de zorgverzekeraar? 

De begeleiding van TromboVitaal wordt geheel vergoed vanuit het basispakket, wanneer u verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar, aangesloten bij Zorgverzekeraars Nederland (met inachtneming van het wettelijk eigen risico). U heeft geen aanvullende verzekering nodig. Wij zullen de kosten voor zelfmeten rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.

Hoeveel strips worden er per jaar vergoed? 

Per jaar worden 60 strips vergoed. U heeft dus strips om gemiddeld 1 keer per week uw INR waarde te controleren en u houdt een aantal strips over als reserve. Bij een stabiele instelling van de INR waarde is het uiteraard niet nodig om wekelijks te prikken zodat u aan 60 strips ruim voldoende zou moeten hebben.

Privacy:

Als trombosedienst hebben wij te maken met vertrouwelijke patiëntgegevens. De bescherming van uw privacy is voor ons van essentieel belang. Trombovitaal staat in voor de veiligheid van u als patiënt.

Hier ziet u in het kort de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan: Privacykaart Trombovitaal.

Voor de uitgebreide beschrijving zie onze privacyverklaring.

Zorgkaart Nederland

Laat horen wat u van onze Trombosedienst TromboVitaal vindt. U leest het oordeel van patiënten over de kwaliteit van zorg op Zorgkaart Nederland.

Geef ook uw mening!

ZorgkaartNederland-Vierkant-Beeldmerk-Groot.jpg

Vind uw dichtstbijzijnde steunpunt

onjuiste postcode

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.