TromboVitaal

Nieuwsbrief Trombosestichting oogtrombose.

Klik op de cover van de nieuwsbrief om deze te openen:

Cover nieuwsbrief trombosestichting april 2020.JPG

Nieuwsitems


Digitale spaarpunten stimuleren goed gedrag

Sabine Pinedo en echtgenoot Roderik Kraaijenhagen willen met hun e-health-project Benefit de leefstijl van hun patiënten verbeteren. © Mats van Solingen

Hoe kun je patiënten met hart- en vaatziekten prikkelen hun goede gedrag vol te houden? Volg ze digitaal en beloon ze met tastbare cadeautjes. E-health-organisatie Vital10, opgericht door internist Sabine Pinedo en cardioloog Roderik Kraaijenhagen, krijgt subsidie om dit Benefit-concept uit te bouwen.

Het was vorige week e-health-week. Eigenlijk een beetje een gek fenomeen, e-health-week, zegt internist Sabine Pinedo. ‘Hoezo moet je dat benaderen als iets afzonderlijks, alsof het losstaat van de gewone zorg?’ Voor Pinedo en echtgenoot Roderik Kraaijenhagen is e-health al jaren verweven in de manier van werken zoals ze die voorstaan. Pinedo: ‘Het zou gewoon in de zorg geïntegreerd moeten zijn. Regelmatig lees ik stukken die betrekking hebben op e-health en dan denk ik: dat doen wij al.’

Kijk hoe ze het doen in hun zelfstandig behandelcentrum, zegt cardioloog Kraaijenhagen. ‘We kunnen dankzij e-health de zorg precies zo inrichten als we willen en denken dat nodig is. Patiënten voor wie een persoonlijk consult niet vereist is, kunnen we op afstand volgen. Daarmee maken we ruimte vrij voor patiënten die meer tijd nodig hebben en die we zo langer kunnen zien.’ Pinedo: ‘Een consult duurt bij mij een halfuur of een uur voor bijvoorbeeld een 85-jarige patiënte met meerdere klachten.’

Ze omschrijft e-health dan ook liever als: zorg naar de patiënt brengen. De meerwaarde daarvan merkte Pinedo toen ze in 2014 zelf ziek werd, ze kreeg nierkanker. ‘Toen ik een paar keer geopereerd werd, maakte ik me weleens zorgen over een wond. Ik maakte een foto van de wond en stuurde deze op naar mijn behandelend arts, en hoewel het al ’s avonds laat was kreeg ik meteen antwoord. Dat vond ik zó fijn, dan kun je als patiënt gerust de nacht in. Ik realiseerde me: deze behandeling is een voorrecht. Maar ik wil heel graag dat meer mensen dit voorrecht krijgen: makkelijk en snel contact met de arts.’

Leefstijl

Vanuit het door Pinedo en Kraaijenhagen opgerichte medisch centrum Arterium in Amsterdam-Zuid bieden ze verschillende programma’s aan voor herstellende of chronische patiënten, waarin e-health een nadrukkelijke rol speel. ‘Een proeftuin’, noemt Pinedo het. De onlinetrombosedienst Trombovitaal heeft Pinedo in 2007 opgezet en telt inmiddels duizenden gebruikers. Met hun onlineplatform (het Health ePortal) ondersteunen ze ook het Cardiovitaal-programma dat hartrevalidatie aanbiedt, bedoeld voor de 120 dagen na een hartoperatie, een opname voor hartritmestoornis, of een andere cardiologische behandeling. Kraaijenhagen: ‘Op hun persoonlijk portaal geef je mensen inzicht in hun eigen status. Pinedo vult aan: ‘Vaak worden patiënten overvallen door de informatie die ze krijgen na een uitslag. In dat portaal kunnen ze on demand opzoeken, of een vraag stellen.’

Met de arts is het mogelijk om face-to-facecontact te hebben, vergelijkbaar met Skype, maar dan goed beveiligd.’ Met klem zegt Kraaijenhagen dat ze alleen met ‘heel goede ICT-partijen’ werken.

In de afgelopen zes jaar zijn er meer dan zevenduizend patiënten met behulp van e-health behandeld. En nu gaan ze een level hoger, om in digitale termen te blijven. ‘Ook ná het nazorgtraject van 120 dagen, is het belangrijk dat iemand verder zelf aan de slag gaat om vitaal te worden en te blijven. Wat relevant is in dit alles, is leefstijl’, zegt Kraaijenhagen. In hun e-health-proeftuin hebben ze afgelopen jaar Vital10 gelanceerd. Door middel van het onlineplatform kunnen deelnemers met een digitale coach en digitale arts werken aan gezondheidsdoelen en hun leefstijl blijvend verbeteren. De beïnvloedbare factoren zijn de tien factoren die terugkomen in de naam Vital10: onder meer eetgewoonten, cholesterol, roken en bloeddruk. De deelnemers kunnen verschillende gezondheidsapps gebruiken, die gekoppeld zijn aan het Health ePortal. Op basis daarvan geeft de e-coach of e-arts feedback.

En nu is Vital10 opgenomen in een volgend project: Benefit. De Hartstichting en ZonMw hebben vorige week bekendgemaakt 2,5 miljoen euro subsidie toe te kennen aan Benefit. De Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum en Vital10 zijn hierbij de trekkers van een groot publiek-privaat consortium.

Het hoofdidee achter Benefit is om gedragsverandering te belonen. De deelnemers, in dit geval patiënten met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten, krijgen individuele leefstijlcoaching en verdienen bonuspunten als ze ‘gezonde keuzes’ maken. Een gezonde keuze kan zijn: naar de sportschool, of een onlinecursus volgen, maar het kan ook zijn: familie of vrienden erbij betrekken.

Deze bonuspunten kunnen ze inwisselen voor (culturele) uitjes of korting bij winkelketens. In de toekomst zou korting op de eigen bijdrage van de zorgverzekering interessant zijn. Vanuit de Universiteit Leiden zijn medisch psycholoog Veronica Janssen en hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers erbij betrokken. De laatste is projectleider van een onderzoek naar gezonde leefstijl bij hart- en vaatpatiënten: kun je inderdaad patiënten met beloningen stimuleren om gezonder te leven? Volgens de onderzoekers is het project geslaagd als twee op de drie deelnemers het volhouden: niet roken, voldoende bewegen en gezond eten.

Kleine stapjes

Wat Kraaijenhagen en Pinedo hebben opgestoken van hun eerdere e-health-ervaringen, passen ze toe. ‘De meeste mensen vinden het fijn om inzicht te krijgen in hun dossier en informatie te kunnen zien. Ze willen de uitslag wel weten, maar wat ze vooral willen weten is: Wat nu? Wat moet ik ermee? Ze willen een terugkoppeling over de dingen waarop ze zelf invloed kunnen uitoefenen. Kortetermijndoelen zijn het beste. Denk maar aan stoppen met roken. Wat mensen vaak over de streep helpt om te stoppen, is niet de langetermijngezondheidswinst maar ‘frisse adem’ en ‘betere huid’. ‘De meeste mensen gaan aan de slag met informatie die ze krijgen over bloeddruk, glucose, voedingsgewoonten.’ Kleine stapjes zijn belangrijk, zegt Pinedo. ‘De weg naar het doel toe is net zo belangrijk als het doel zelf. Dat willen we waarderen met het geven van punten in het loyaliteitsprogramma.’

Benefit gaat 1 juni ‘live’. Pinedo en Kraaijenhagen zijn blij met de subsidie van de Hartstichting en ZonMw, waardoor het systeem de komende vijf jaar goed kan worden neergezet. ‘Maar in de toekomst moet het zichzelf gaan bedruipen.’

Ze zien een functie weggelegd voor bedrijven, maar kiezen zelf niet voor zomaar elk bedrijf. Kraaijenhagen: ‘In onze code of conduct hebben we vastgelegd met welke partijen we wel en niet willen samenwerken.’ Het zorgbedrijf werkt vanuit de uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen, verduidelijkt Pinedo: ‘Ik ben geïnspireerd door bedrijven als Tony Chocolonely. We houden onze ecologische footprint in de gaten. En bij de keuze van de marktpartijen en partners kijken we ook in hoeverre zij milieubewust produceren en hoe ze hun werknemers behandelen. Dat alles past, net zoals e-health, bij de zorg zoals wij die voorstaan.’

E-health-week: miljoen voor innovatieve zorgideeën

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar het toepassen van veelbelovende en vernieuwende initiatieven in de organisatie van en toegang tot zorg. Dat maakte zij bekend op de afsluiting van de nationale e-health-week 2017. Bij deze speciale week waren 235 verschillende organisaties betrokken om bekendheid te geven aan e-health en de mogelijkheden die het biedt.

Schippers: ‘Onze zorg staat bol van de creatieve en inspirerende initiatieven. Mensen hebben de mooiste ideeën, maar de slag naar onderzoek wordt vaak niet gemaakt. Werkt uw idee echt in de dagelijkse praktijk? Voorziet het in een behoefte? Wat is er nodig om een innovatie ook in andere organisaties succesvol te maken?’ Met het geld dat Schippers beschikbaar stelt, wil ze het onderzoek ‘een zet in de goede richting’ geven. Dit voorjaar zal ZonMw een oproep plaatsen, waarna organisaties hun aanvraag kunnen indienen.


Sparen voor korting door gezond te leven

 Een nieuw gezondheidsprogramma gaat patiënten met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten belonen voor het volhouden van een gezonde leefstijl. Patiënten kunnen punten sparen door bijvoorbeeld te stoppen met roken, op hun gewicht te letten, lessen te volgen bij de sportschool of gezonde voeding te kopen. Daarmee verdienen ze korting op producten bij grote winkelketens en op leuke uitjes. Met 2,5 miljoen euro van de Hartstichting en ZonMw zal het BENEFIT-consortium, waarbinnen veel organisaties en bedrijven samenwerken, dit programma gaan ontwikkelen en landelijk uitrollen. De afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden, de afdeling hartziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het eHealth bedrijf Vital10 leiden dit project.

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor iedereen. Na een hartinfarct zijn patiënten vaak heel gemotiveerd om gezonder te gaan leven. Toch blijkt het na een periode van revalidatie en begeleiding vaak moeilijk om een gezonde leefstijl vast te houden. “Met name bij de overgang van revalidatiecentrum naar de eigen omgeving vallen patiënten vaak terug in hun oude leefwijze”, weet gezondheidspsycholoog prof. Andrea Evers (faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden). Het programma BENEFIT is bedoeld als extra stimulans om gezond te blijven leven, ter aanvulling op revalidatie en begeleiding door de huisarts.

Weg met het opgestoken vingertje
BENEFIT combineert individuele coaching - digitaal of face-to-face - met een loyaliteitssysteem. Deelnemers krijgen via de computer toegang tot een persoonlijk gezondheidsportaal, dat laat zien hoe hun leefstijl en gezondheid er voorstaan. Het gezondheidsportaal toont onder andere gegevens van hun activiteitenmeter, bloeddrukmeter, weegschaal en apps op de mobiele telefoon. Deelnemers kunnen punten verdienen door bijvoorbeeld voldoende stappen te zetten, niet te roken, gezonde voeding in huis te halen en, indien nodig, hun gewicht, bloeddruk, bloedsuiker en/of cholesterol op gezette tijden te controleren. “We willen duurzaam gezond gedrag belonen en zo aantrekkelijk mogelijk maken”, licht medisch psycholoog dr. Veronica Janssen (afdeling Hartziekten, LUMC) toe. “Zo kunnen deelnemers in een gezondheidsgame extra punten verdienen met challenges, denk aan de avondvierdaagse of een maand lang lessen bij de sportschool. Er zijn ook punten te verdienen door vrienden en familie te betrekken bij een gezonde leefstijl.” De punten kunnen deelnemers inwisselen voor leuke uitjes en korting op producten bij grote winkelketens.

Beloning
Een onafhankelijke gebruikerscommissie gaat beoordelen of de producten waarop de deelnemers korting kunnen verdienen passen bij een gezonde leefstijl. “Ook zouden we bijvoorbeeld korting willen bieden op de eigen bijdrage van de zorgverzekering”, aldus Evers. De verzamelde gegevens van de deelnemers zullen uiteraard goed beschermd blijven, zodat er geen oneigenlijk gebruik van gemaakt kan worden.

Landelijk uitrollen
Zorgverleners zullen BENEFIT in eerste instantie aanbieden aan patiënten met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. Uiteindelijk moet het programma landelijk uitgerold worden zodat álle geïnteresseerde Nederlanders kunnen deelnemen. “Het BENEFIT-consortium is bewust een publiek-privaat consortium om zo op een verantwoorde en stimulerende wijze de brug te slaan tussen zorg en commercie”, aldus cardioloog dr. Roderik Kraaijenhagen (directeur van Vital10). “Door goede samenwerking kunnen we een nieuw ecosysteem en financieringsmodel neerzetten dat gezond leven stimuleert en waar zowel de zorg, het bedrijfsleven en individuen de vruchten van plukken.” Na vijf jaar moet BENEFIT zonder subsidie kunnen blijven draaien.

Lees hier meer:

RTL nieuws - Hartstichting gaat gezond bedrag belonen met kortingen en uitjes

LUMC - Sparen voor korting door gezond te leven

Hartstichting - 7,5-miljoen euro voor onderzoek naar volhouden gezonde leefstijl 

Medical & Delta - Loyalty Discount Scheme to encourage heart patients to adopt a healthy lifestyle,

Het BENEFIT-consortium is een samenwerking van onder andere:


Vital10 staat met haar health e-portal centraal in subsidie:

Hartstichting gaat gezond gedrag belonen met kortingen en tripjes

26 januari 2017

Hartstichting gaat gezond gedrag belonen met kortingen en tripjes Zou je gezonder gaan eten als je ervoor werd beloond?

Iedereen weet hoe belangrijk het is om gezond te leven, maar lang niet iedereen doet het. Om dat te veranderen, gaat de Hartstichting op zoek naar nieuwe manieren om dat gedrag beter vol te houden. Eén van die manieren: het belonen van gezond gedrag.

Houd je gezond gedrag beter vol als je wordt beloond met uitjes en kortingen? Prof. dr. Andrea Evers van de Universiteit Leiden denkt van wel. In opdracht van de Hartstichting gaat ze samen met dokters en patiënten in heel Nederland onderzoeken of hart- en vaatpatiënten op deze manier te stimuleren zijn om voldoende te bewegen, niet te roken en gezonder te gaan eten.

'Buiten het ziekenhuis moet het gebeuren'

"Voor hartpatiënten is het extra belangrijk dat ze gezonder gaan leven", vertelt ze. "In het ziekenhuis en tijdens de revalidatie worden ze begeleid naar een gezonde leefstijl, maar daarna mislukt het vaak om het goed vol te houden."

70 procent van de hartpatiënten is een jaar na een ziekenhuisopname alweer vervallen in ongezonde gewoontes. "Dat moet anders, om te voorkomen dat mensen nogmaals een hart- of vaatziekte krijgen of onvoldoende herstellen."

Ook buiten het ziekenhuis moeten patiënten hulp krijgen, denkt Evers. "Daar zijn ze 99 procent van de tijd, dus daar moet het gebeuren. En in plaats van met het opgestoken vingertje te zwaaien over slechte keuzes, willen we gezond gedrag juist gaan belonen." 

Sparen voor kortingen

Dat belonen beter werkt dan bestraffen, is al langer bekend, zegt Evers. "Zo werkt het ook bij kinderen." En beloningen op de korte termijn werken beter dan beloningen op de lange termijn. Van een gezonde leefstijl heb je op de lange termijn veel profijt, maar er is geen directe beloning. "Dat willen we veranderen. Een gezonde leefstijl moet aantrekkelijk worden. "

 

Het idee: bonuspunten uitdelen voor elke gezonde keuze die een patiënt maakt. Die punten kunnen ze inwisselen voor leuke uitjes of kortingen. Korting op hamburgers zul je er natuurlijk niet mee krijgen, maar bijvoorbeeld wel op bloeddrukmeters, stappentellers of op de zorgverzekering.

'Kleine stap moet al wat opleveren'

Doel is om het beloningssysteem zo laagdrempelig mogelijk te maken. "Het moet niet te moeilijk zijn. Een kleine stap moet al wat opleveren. Wanneer je je afspraak bij de cardioloog nakomt of je medicijnen inneemt, moet je al punten krijgen. Het moet leuk zijn. Dan blijft het op de lange termijn ook aantrekkelijker. Als we de switch weten te maken van iets wat moet naar iets wat leuk is, dan hebben we wat bereikt." 

Op den duur zouden de bonuspunten dan niet eens meer nodig zijn, denkt Evers. "Als je ze vaak beloont, wordt het iets wat mensen van zichzelf leuk gaan vinden, omdat ze het associëren met iets positiefs." Daarnaast heeft gezond leven van zichzelf al veel beloningsaspecten, zegt ze. "Je valt bijvoorbeeld af, ziet er beter uit, bent fitter. Op een gegeven moment zijn die externe prikkels, die spaarpunten, niet meer nodig." Al is het idee vooralsnog om het puntensysteem levenslang te laten voortduren.

nrc.nl >

Oordeel van de Reclame Code Commissie over misleidende reclame uiting


Atalmedial, de grootste trombosedienst van Nederland, heeft misleidende reclame gemaakt ten koste van een concurrent. De trombosedienst heeft daarmee ook de naam van nieuwkomer Trombovitaal beschadigd.

Dat blijkt uit een (vervroegde) uitspraak van de Reclame Code Commissie over een conflict tussen twee trombosediensten die in Amsterdam zijn gevestigd. Atalmedial stuurde eerder dit jaar een brief naar alle huisartsen in de regio Amsterdam om te waarschuwen voor haar concurrent. De organisatie zei zich zorgen te maken over goede en veilige trombosezorg. Die zou in het geding zijn bij de zorg door de concurrent.


Lees hier het hele artikel


nrc.nl >

Patiënt in gevaar’ door ruzie trombosediensten

Lees hier het achtergrondverhaal geschreven door Karel Berkhout en Jeroen Wester in het NRC: Ruzie over aanpak trombose dupeert patiënt.

Patiënten met trombose en hartritmestoornissen lopen in de Randstad gevaar door de ruzie die is uitgebroken tussen de traditionele trombosedienst en nieuwe concurrenten.

Bij de patiënten wordt soms onnodig dubbelop bloed geprikt door twee elkaar beconcurrerende trombosebehandelaars. Ook verwijten de zorginstellingen elkaar dat zij patiënteninformatie niet goed met elkaar delen waardoor voor de patiënt gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Volgens internist Sabine Pinedo, een van de oprichters van onlinetrombosedienst Trombovitaal.....
 
Lees hier het hele artikel

Begeleiding bij uw DOAC-behandeling


Sinds kort is het mogelijk u aan te melden bij TromboVitaal voor begeleiding bij uw nieuwe antistollingsmedicijnen (DOAC). Dit houdt in dat u na het afronden van een e-learning module toegang krijgt tot een online persoonlijk dossier. Dit dossier houdt voor u bijwerkingen en complicaties bij die u zelf iedere maand in kunt vullen. Tevens krijgt u een herinnering om uw nieuwe tabletten bij de apotheek op te halen. Een internist-vasculair geneeskundige en stollingsartsen kunnen u adviezen en antwoord geven op al uw vragen middels een 24/7 beschikbare chatservice.

Omdat deze begeleiding onderdeel is van een pilot fase, kunt u er u voordeel mee doen en een persoonlijk dossier aanvragen. Zo kunt u gebruik maken van de nieuwe middelen, maar staat u er niet alleen voor!

Meld u nu aan of vraag meer informatie op


Aanstaande zondag uitzending van TromboVitaal op RTL4 bij LifestyleXperience


Aanstaande zondag zal Sabine Pinedo te zien zijn bij een uitzending van TromboVitaal op RTL4 bij LifestyleXperience. De aflevering wordt uitgezonden rond 14:20 uur. Wij wensen u veel kijkplezier!


Bekijk de geaccrediteerde nascholing "DVT & Longembolie, in de huisartspraktijk"


In deze uitzending bespreken een huisarts en een internist diagnostiek, behandeling en aandachtspunten bij patiënten in de huisartspraktijk met DVT en/of longembolie. Met bijzondere aandacht voor de oncologische patiënt.

Sprekers: dr. Geert-Jan Geersing, huisarts in Amsterdam en onderzoeker bij het Julius Center in Utrecht en dr. Sanne van Wissen, internist-vasculair geneeskundige, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.

Accreditatie: Geaccrediteerd voor 2 punten door Accrediatiebureau Cluster 1 (nummer 230215, geldig tot 20-10-2017).

Kosten: Geen, de uitzending is kosteloos te bekijken.
 

Klik hier voor de online uitzending


Sabine Pinedo over eHealth op de werkvloer: “Op den duur krijgen we aparte eHealth dokters”


In de serie ‘eHealth op de werkvloer’ spreekt SmartHealth met zorgprofessionals die dagelijks te maken hebben met eHealth-toepassingen. Veel van deze technologische innovaties betekenen op papier efficiënter werken, kwaliteitsverbetering of kostenverlaging, maar in de praktijk zijn er vaak genoeg obstakels te overwinnen. Een kwestie van tussen droom en daad? Deze week: Sabine Pinedo, internist-vasculair geneeskundige bij specialistisch medisch centrum Arterium in Amsterdam. Wilt u het hele interview lezen met Sabine Pinedo klik dan hier: TromboVitaal - smarthealth.nl


Artikel in Arts en Auto en de Volkskrant


Sabine Pinedo en Roderik Kraaijenhagen hebben een artikel over TromboVitaal gepubliceerd in Arts en Auto en de Volkskrant. Wilt u deze ook lezen? Klik dan op deze link naar het krantenartikel voor pagina 7.


Uitzending RTL 4 Mijn Leven Mijn Gezondheid


Aanstaande zondag 1 maart is TromboVitaal te zien in Mijn Leven Mijn Gezondheid, een tv-programma op RTL4. De uitzending van het programma start om 11:30 uur en Sabine Pinedo, internist-vasculair geneeskundige en oprichter van Begeleide Zelfzorg en TromboVitaal zal uitleg geven over trombose en de behandeling en vertelt onder meer hoe de trombosezorg nu geregeld is en welke veranderingen er in de toekomst zullen gaan spelen.

Op Mijn Leven Mijn Gezondheid kunt u al een voorproefje zien.

Kijkt u ook met ons mee?


Volg ons op Social Media


Volg TromboVitaal nu ook via Facebook en Twitter.


Artikel in 50 Pluskrant


In de laatste editie van de 50 Pluskrant regio Amsterdam en omstreken, zal een artikel geschreven worden over de trombosezorg. Onder andere Sabine Pinedo, internist vasculair geneeskundige en Roderik Kraaijenhagen, Cardioloog zullen aan het woord zijn. Is er een doorbraak voor trombosepatiënten? Lees het nu in de 50 Pluskrant


Artikel in de Telegraaf


Morgen 04 oktober zal TromboVitaal in de bijlage van de telegraaf te lezen zijn. Veel leesplezier!


TromboVitaal op de Hiltho beurs


Van 3 tot en met 8 oktober staan wij op de Hiltho beurs in het zuiden van het land. U bent van harte welkom op deze huishoudbeurs.


Eerste Wereld Trombose Dag 2014


Op 13 oktober 2014 zal de allereerste Wereld Trombose Dag plaats vinden. Ieder jaar zal 13 oktober in het teken staan van trombose. Door het gehele land worden bijeenkomsten georganiseerd. Dit jaar zal TromboVitaal op Wereld Trombose Dag officieel van start gaan en zullen wij aanwezig zijn op de bijeenkomst georganiseerd door het AMC. Komt u ook langs?


Masterclass Trombose


Op 9 september organiseert TromboVitaal - Begeleide Zelfzorg een masterclass voor verpleegkundigen van Buurtzorg. Een cardioloog, internist vasculair geneeskundige en hematoloog zullen meer informatie geven over trombose, de oorzaak en de behandeling. Meld u gratis aan via masterclass@begeleidezelfzorg.nl


TromboVitaal scoort als beste Trombosedienst in Amsterdam


Zorgkaart Nederland biedt het meest complete en onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Via de link naar Zorgkaart Nederland kunt u beoordelingen van andere patiënten over TromboVitaal bekijken. TromboVitaal - Begeleide Zelfzorg wordt als beste trombosedienst in Amsterdam beoordeeld.


Lotgenotencontact


Op de website van de Trombosestichting kunt u met andere trombosepatiënten ervaringen uitwisselen over diverse trombosegerelateerde onderwerpen. Wilt u contact met andere mensen, bezoek de website van de Trombosestichting.


Antistollingspas


Vraag uw eigen antistollingspas gratis aan via Trombose Stichting Nederland. Middels de antistollingspas kunt u anderen informeren over uw gebruik van antistollingsmedicijnen.

Privacy:

Als trombosedienst hebben wij te maken met vertrouwelijke patiëntgegevens. De bescherming van uw privacy is voor ons van essentieel belang. Trombovitaal staat in voor de veiligheid van u als patiënt.

Hier ziet u in het kort de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan: Privacykaart Trombovitaal.

Voor de uitgebreide beschrijving zie onze privacyverklaring.

Zorgkaart Nederland

Laat horen wat u van onze Trombosedienst TromboVitaal vindt. U leest het oordeel van patiënten over de kwaliteit van zorg op Zorgkaart Nederland.

Geef ook uw mening!

ZorgkaartNederland-Vierkant-Beeldmerk-Groot.jpg

Vind uw dichtstbijzijnde steunpunt

onjuiste postcode

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.