TromboVitaal

Trombosedienst stichting Begeleide Zelfzorg


In 2007 is trombosedienst stichting Begeleide Zelfzorg opgericht. Stichting Begeleide Zelfzorg is lid van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT), heeft een ZKN-keurmerk en is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid. Met dit keurmerk wordt hoge kwaliteit van medische zorg, korte wachttijden en zorg op maat garandeert.

Dit vanuit de beroepssector uitgaand initiatief heeft als doel u als patiënt meer vrijheid te geven en tevens centraal te stellen in uw antistollingsbegeleiding. Dit kan door middel van een betere communicatie tussen de trombosedienst, de huisarts, specialist en apotheek. U als patiënt zèlf wordt actief betrokken bij de behandeling door middel van een e-learning over trombose en antistollingsmedicijnen. Op deze manier bent u op de hoogte van de belangrijke zaken, kan meedenken met de behandeling en op tijd aan de bel trekken indien dat nodig mocht zijn. Wij streven ernaar te zorgen dat onze patiënten zelfredzaam en vitaal worden, zijn en blijven.

De kernpunten Vertrouwen - Vitaliteit - Vrijheid staan centraal in de behandeling.
 
De kracht van TromboVitaal, voortgekomen uit stichting Begeleide Zelfzorg, is de toegankelijkheid en kwaliteit. Enerzijds krijgt u een eigen online beveiligd persoonlijk dossier waarmee er 24/7 contact mogelijk is met uw stollingsartsen van TromboVitaal en u tevens een volledig overzicht heeft van al uw medische gegevens. Anderzijds worden de ketenpartners rond uw antistollingsbehandeling op een efficiënte manier op de hoogte gehouden van beleids- en medicatiewijzigingen en van adviezen rond ingrepen en complicaties.
 
Stichting Begeleide Zelfzorg biedt dit persoonlijk portaal al enkele jaren met succes en hoge tevredenheid aan patiënten aan die zelf de stollingswaarden meten. Omdat echter niet iedere patiënt wil of kan zelfmeten, maar de meerderheid wel op een patiëntvriendelijke manier geprikt en begeleid wil worden (een vingerprik en 24/7 bereikbaarheid en het gemak van een online persoonlijk dossier), wordt door TromboVitaal ook alternatieven van begeleiding aangeboden. Onderstaand kunt u meer lezen over deze diverse begeleidingsvormen.

Begeleidingsvormen TromboVitaal

Bij TromboVitaal kunt u van verschillende vormen van begeleiding gebruik maken. Meer of minder zelfstandigheid, een keuze naar uw wens.

Zelfmeten - U volgt een online e-learning, meet zelf uw stollingswaarden en krijgt uw begeleiding via een eigen online persoonlijk dossier.

Prikpunt Online - U volgt een online e-learning, laat uw INR waarden met een vingerprik op een prikpunt meten en krijgt uw begeleiding via een eigen online persoonlijk dossier.

Prikpunt Offline - U laat uw INR waarden met een vingerprik op een prikpunt meten en krijgt uw doseerschema direct mee. U krijgt geen online persoonlijk dossier, indien u dit wel wenst, kunt u kiezen voor prikpunt online.

Thuiszorg - Uw INR waarde zal door een medewerker van uw thuiszorgorganisatie worden gemeten en doorgegeven aan TromboVitaal.

Verpleeg - en verzorgingshuis - Uw INR waarde zal door een medewerker van uw verpleeg- of verzorgingshuis worden gemeten en doorgegeven aan TromboVitaal.

DOAC-begeleiding - Daarnaast is het nu ook mogelijk begeleiding te krijgen bij het gebruik van de nieuwe antistollingsmiddelen. Klik hier voor meer informatie over de DOAC-begeleiding.

Kwaliteit en veiligheid

Stichting Begeleide Zelfzorg heeft een ZKN-keurmerk en is aangesloten bij de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT).

Een gezamenlijk onderzoek met Achmea heeft uitgewezen dat patiënten die begeleiding van stichting Begeleide Zelfzorg krijgen middels het online persoonlijk dossier 40% minder complicaties hadden ten opzichte van lotgenoten die onder behandeling waren bij een reguliere trombosedienst. In de medisch jaarverslagen van de Federatie Nederlandse Trombosediensten staat stichting Begeleide Zelfzorg bovenaan de kwaliteit ranglijst. Ook waarderen patiënten onze dienstverlening in hoge mate (zie Zorgkaart Nederland).CBO richtlijnen

Het kan voorkomen dat stichting Begeleide Zelfzorg niet precies dezelfde grenzen (ook wel: streefwaarden) aanhoudt als uw vorige trombosedienst. Dat komt omdat, voor uw veiligheid, de CBO richtlijnen aan worden gehouden. Deze richtlijnen zijn opgesteld door een landelijke commissie van medische experts, waaronder gerenommeerde internisten, vasculair geneeskundigen en cardiologen. Deze richtlijnen zijn strikter ter voorkoming van bloedingen. U ondervindt geen enkele last van deze nauwere streefwaarden.


ASKA

De Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) is door een lokale multidisciplinaire werkgroep waar diverse zorgverleners maar ook het patiëntenbelang aan deelnemen. De ASKA is bedoeld als een handreiking en biedt handvaten voor een goede overdracht tussen betrokken disciplines in deze keten. De ASKA is een levend document, dat door de regiotafel, waar TromboVitaal ook onderdeel van is, voortdurend aangepast wordt aan zowel de landelijke ontwikkelingen op het gebied van antistolling als aan wensen van de werkvloer.

Hier vindt u de meest actuele versie.


Registratie complicaties

Stichting Begeleide Zelfzorg houdt nauwkeurig bij of er complicaties optreden bij de antistollingsbehandeling. Niet alleen de ernstige complicaties worden geregistreerd maar ook de complicaties die in het dagelijks leven als vervelend worden ervaren kunnen worden gemeld. Denkt u hierbij aan een tandvleesbloeding, een blauwe plek of een bloedneus. Deze complicaties zijn niet direct levensbedreigend, maar kunnen het leven met trombose wel ongemakkelijker maken. Door de nauwkeurige registratie kunnen wij ook bij deze ongemakken een advies geven via uw persoonlijk portaal of uw doseerschema aanpassen.

Privacy:

Als trombosedienst hebben wij te maken met vertrouwelijke patiëntgegevens. De bescherming van uw privacy is voor ons van essentieel belang. Trombovitaal staat in voor de veiligheid van u als patiënt.

Hier ziet u in het kort de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan: Privacykaart Trombovitaal.

Voor de uitgebreide beschrijving zie onze privacyverklaring.

Zorgkaart Nederland

Laat horen wat u van onze Trombosedienst TromboVitaal vindt. U leest het oordeel van patiënten over de kwaliteit van zorg op Zorgkaart Nederland.

Geef ook uw mening!

ZorgkaartNederland-Vierkant-Beeldmerk-Groot.jpg

Vind uw dichtstbijzijnde steunpunt

onjuiste postcode

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.