TromboVitaal

Trombosezorg


TromboVitaal biedt trombosezorg voor alle patiënten die behandeld worden met Vitamine K antagonisten (acenocoumarol en fenprocoumon), laag moleculair-gewicht heparine, DOACs en/of plaatjesaggregatieremmers. De trombosezorg omvat alle vragen en adviezen die te maken hebben met trombose en antistollingsmedicijnen. Een vraag of advies zou bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op antistollingsmedicijnen en een geplande ingrepen, ontstane complicaties ten gevolge van een ingreep of behandeling, overbruggingstherapie met spuitjes of een kinderwens of zwangerschap.

Een gespecialiseerde internist-vasculair geneeskundige van TromboVitaal zal u een advies op maat geven om de behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Uw behandeld specialist en uw huisarts zullen middels een medische brief op de hoogte worden gesteld van het advies.

Indien u een antwoord wilt hebben met betrekking tot onderstaande onderwerpen of adviezen, kunt u uw huisarts raadplegen. Mocht uw huisarts u geen advies kunnen verstrekken, kunt u zich laten doorverwijzen naar TromboVitaal via onderstaand verwijsformulier.


U kunt zich laten doorverwijzen naar TromboVitaal voor:


1. Optimale antistollingstherapie of duur/intensiteit van de behandeling bij complicaties (bloedingen of andere bijwerkingen)
2. Interacties met andere geneesmiddelen
3. Advies met betrekking tot antistolling rondom geplande ingrepen
4. Advies met betrekking tot multiple antistolling therapie
5. Trombose en orale anticonceptie gebruik
6. Antistolling en zwangerschap of kinderwens
7. Antistolling en maligniteiten

Verwijsformulier.pdf

Privacy:

Als trombosedienst hebben wij te maken met vertrouwelijke patiëntgegevens. De bescherming van uw privacy is voor ons van essentieel belang. Trombovitaal staat in voor de veiligheid van u als patiënt.

Hier ziet u in het kort de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan: Privacykaart Trombovitaal.

Voor de uitgebreide beschrijving zie onze privacyverklaring.

Zorgkaart Nederland

Laat horen wat u van onze Trombosedienst TromboVitaal vindt. U leest het oordeel van patiënten over de kwaliteit van zorg op Zorgkaart Nederland.

Geef ook uw mening!

ZorgkaartNederland-Vierkant-Beeldmerk-Groot.jpg

Vind uw dichtstbijzijnde steunpunt

onjuiste postcode

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.