TromboVitaal

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) is een samenwerkingsverband van de faculteiten der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. ACTA verricht wetenschappelijk onderzoek, geeft onderwijs en verleent patiëntenzorg op het terrein van de tandheelkunde.

ACTA biedt samen met TromboVitaal trombosezorg aan op het gebied van tandheelkundige ingrepen. Huisartsen en tandartsen kunnen doorverwijzen naar TromboVitaal wanneer een ingreep plaats gaat vinden bij een patiënt die antistollingsmedicatie gebruikt. Een gespecialiseerde arts zal een advies geven omtrent de ingreep om de behandeling veilig te kunnen laten verlopen. De patiënt, huisarts en behandelend arts zullen middels een medische brief op de hoogte worden gesteld.

Privacy:

Als trombosedienst hebben wij te maken met vertrouwelijke patiëntgegevens. De bescherming van uw privacy is voor ons van essentieel belang. Trombovitaal staat in voor de veiligheid van u als patiënt.

Hier ziet u in het kort de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan: Privacykaart Trombovitaal.

Voor de uitgebreide beschrijving zie onze privacyverklaring.

Zorgkaart Nederland

Laat horen wat u van onze Trombosedienst TromboVitaal vindt. U leest het oordeel van patiënten over de kwaliteit van zorg op Zorgkaart Nederland.

Geef ook uw mening!

ZorgkaartNederland-Vierkant-Beeldmerk-Groot.jpg

Vind uw dichtstbijzijnde steunpunt

onjuiste postcode

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.